โรงงาน

Factory-5

จัดส่ง

Factory-2

สายผลิตภัณฑ์

Factory-4

คลังสินค้า

Factory-1

อาคาร

Factory-3

การทดสอบผลิตภัณฑ์